Mesto na otoku

Kostanjevica je edino mesto na otoku reke in s tem posebnost v svetu brez primerjave. Dostop na otok je mogoč preko treh mostov. Dva od njih (severni in južni) sta primerna za promet, zadnji, najmanjši, “tercijalski most” pa je primeren za prečkanje s kolesom in peš. Po mestu potekata dve vzporedni ulici, Ulica talcev in Oražnova ulica.

Leseni mostovi

Eden od prepoznavnih znakov Kostanjevice so leseni mostovi iz hrasta doba iz bližnjega Krakovskega gozda. V preteklosti so stebre zabijali še na roke – to obrt so obvladali kostanjeviški mojstri.

Cerkev sv. Jakoba

Najstarejša stavba na otoku je župnijska cerkev sv. Jakoba, ki je v pisnih virih omenjena že leta 1220. Cerkev je v osnovi romanska, skozi čas pa je pridobivala elemente drugih obdobij. Končno obliko je dobila v 18. stoletju. Največja posebnost cerkve sta zahodni in južni romanski portal. Portala vsebujeta brstične kapitele, ki nakazujejo prihod gotike. Notranjost cerkve je baročna. Bogat baročni glavni oltar je okrašen s kipom zavetnika sv. Jakoba, ob katerega sta postavljena sv. Peter in sv. Pavel. Stranska oltarja sta iz marmorja, prinešena sta iz bližnje samostanske cerkve. Na severni strani najdemo oltar sv. Antona Padovanskega, h kateremu vsako leto farani prinesejo krače in ostale suhomesnate izdelke s priprošnjo za kvalitetne izdelke.

Cerkev sv. Jakoba Kostanjevica na Krki   Južni portal župnijske cerkve sv. Jakoba

Cerkev sv. Miklavža

Prvič je omenjena leta 1581. Prvotno je bila del mestnega špitala, po njegovi opustitvi je postala podružnična cerkev. Leta 1683 in 1744 je pogorela, obakrat je bila tudi obnovljena. Prezbiterij je bil zgrajen v 17. stoletju, opremljen s poznobaročnim oltarjem, ki je bil odstranjen leta 1931, ko je gotski prezbiterij poslikal lokalni slikar in kipar Jože Gorjup.

Podružnična cerkev sv. Miklaža

Kostanjeviški dvorec

Najstarejša posvetna stavba na otoku je Kostanjeviški dvorec. Zgrajen je bil v 16. stoletju – po tem, ko je bil kostanjeviški grad porušen v boju med Celjskimi grofi in Habsburžani. Posebnost dvorca je konzolni pomol na stičišču zgradbe L-oblike. V notranjosti je kapelica sv. Ane iz 18. stoletja. Danes je v južnem delu dvorca Lamotov likovni salon, ki gosti ekshibicijske razstave in je ena od dveh dislociranih enot Galerije Božidar Jakac.

Lamutov likovni salon Kostanjevica na Krki   Konzolni pomol Kostanjevica na Krki