Cviček & zidanice

Cviček je svetlo rdeče vino z rubinastim odtenkom. Njegova posebnost je, da je eno izmed dveh vin na svetu z zakonsko podlago dovoljenega mešanja belih in rdečih sort grozdja. Ima nizko alkoholno stopnjo, z malo višjimi skupnimi kislinami pa je na okus saden, svež in živahen. V njem zaznamo tudi vonj gozdnih sadežev, še posebej maline. Vino je sestavljeno iz samostojnih sortnih vin: žametne črnine (60 %), kraljevine (20 %), laškega rizlinga (10 %) in frankinje (10 %). V sestavi lahko pride do manjših odstopanj. Poleg tega so v manjših količinah dovoljene tudi vrste vina, kot so zeleni silvanec, rumeni plavec, zweigelt in ranfol, ki rastejo na dovoljenem območju. Območje obsega osrednji del posavske vinorodne dežele, in sicer južno od Save, severno od slemena Gorjancev in na zahodu do meje rastišča vinske trte.

Cvičkov dvor je poseben, saj nima Cvičkove kraljice, ampak Kralja cvička – vsako leto to postane najbolje ocenjeni vinogradnik s primerno količino cvička. Kralju se pridruži Cvičkova princesa, ki je vsako leto izvoljena na tradicionalni prireditvi Teden cvička. Izvoli se na podlagi preizkusa znanja vsesplošnega komunikacijskega vtisa. Mandat za obe funkciji traja le eno leto. Pri promociji posebneža sodelujejo tudi ambasadorji cvička, ki so nagrajeni z laskavim nazivom za delo na področju vinogradništva.

Kostanjevica na Krki

Žametna črnina za cviček

V Kostanjevici na Krki se je začela organizirana pridelava cvička. Leta 1928 je bila ustanovljena 1. cvičkova klet. Prostore je imela v nekdanjem cistercijanskem samostanu. Danes ima klet sedež v Leskovcu pri Krškem, kjer nadaljuje izročilo.

Zidanice so značilne za posavski vinorodni okoliš. V preteklosti so služile za shrambo vina in orodja v neposredni bližini vinograda. Zidanice in hrami so dediščina dolenjskega človeka in se predajajo iz roda v rod. So posebnost, ki pripoveduje o posebni urbanistični ureditvi dolenjskega podeželja, t. i. majhno vinogradništvo je vpeto v življenje tamkajšnjih ljudi. Danes poleg osnovne dejavnosti, hrambe vina, služijo tudi kot bivalni prostor za oddih za vikend. Mnogi lastniki se odločajo, da vrata zidanic odprejo turistični ponudbi in prišlekom nudijo uživanje v pristni naravi z odličnimi panoramami, rujni kapljici in izvrstni kulinariki.